Lyt til eleverne

HVAD ØNSKER lærlinge SIG AF Et lærested?

Det første møde med lærestedet har stor betydning. For lærlinge er det vigtigt, at de føler sig inkluderet i fælleskabet, at der tages hånd om deres udvikling, og at lærestedet er interesseret i deres trivsel og videre uddannelse. Herunder finder du tips til at skabe et godt lærested.

5 tips fra lærlinge: Sådan skaber du et godt lærested

 1. Inddrag lærlinge i fællesskabet

  Vær nysgerrig og udvis interesse for lærlinge, så de føler sig som en del af fællesskabet.
 1. Lad lærlinge bidrage

  Planlæg varierende opgaver, og giv lærlinge ansvar for konkrete opgaver.
 1. Prioriter feedback

  Prioriter oplæring af lærlinge – hellere sidemandsoplæring end bøger og manualer – og sørg for at give både ros og forslag til forbedringer.
 1. Sikkerheden er i orden

  Sørg for, at der et godt arbejdsmiljø og styr på arbejdstøj og værnemidler.
 1. Skab god stemning

  Skab en kultur, hvor alle taler pænt til hinanden, der er god humor ­– og cheferne kan tale om andet end arbejde.

Styrk samarbejdet med din lærling

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet to konkrete værktøjer, som du som lærested kan bruge til at styrke samarbejdet med din elev.

Den korte MUS-samtale

Den lange MUS-samtale