Lyt til eleverne

HVAD ØNSKER ELEVERNE SIG AF EN PRAKTIKPLADS?

Det første møde med praktikstedet har stor betydning. For eleverne er det vigtigt, at de føler sig inkluderet i fælleskabet, at der tages hånd om deres udvikling, og at praktikpladsen er interesseret i deres trivsel og videre uddannelse. Herunder finder du tips til at skabe en god praktikplads.

5 tips fra eleverne: Sådan skaber du en god praktikplads

 1. Inddrag eleverne i fællesskabet

  Vær nysgerrig og udvis interesse for eleverne, så de føler sig som en del af fællesskabet.
 1. Lad eleverne bidrage

  Planlæg varierende opgaver, og giv eleverne ansvar for konkrete opgaver.
 1. Prioriter feedback

  Prioriter oplæring af eleverne – hellere sidemandsoplæring end bøger og manualer – og sørg for at give både ros og forslag til forbedringer.
 1. Sikkerheden er i orden

  Sørg for, at der et godt arbejdsmiljø og styr på arbejdstøj og værnemidler.
 1. Skab god stemning

  Skab en kultur, hvor alle taler pænt til hinanden, der er god humor ­– og cheferne kan tale om andet end arbejde.

Styrk samarbejdet med din elev

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet to konkrete værktøjer, som du som praktiksted kan bruge til at styrke samarbejdet med din elev.

Den korte MUS-samtale

Den lange MUS-samtale