Giv lærlinge feedback

BRUG FEEDBACK SOM VÆRKTØJ

Lærlinge efterspørger, at lærestederne har fokus på oplæring og feedback. På den måde udvikler lærlinge sig bedst. Giv derfor ros for de opgaver, de gør godt – og lad dem hurtigst muligt få at vide, hvis de løser en opgave forkert.

Det er ikke altid nemt at håndtere feedback. Men bliver den både givet og modtaget konstruktivt, er det et rigtig godt værktøj til læring og udvikling. Herunder får du gode tips til, hvordan du bedst giver feedback – og hvordan du bedst tager imod den.

5 tips til at give feedback
  1. Start altid med det positive
  2. Vær specifik
  3. Referér til adfærd, der er mulig at ændre, og tilbyd alternativer
  4. Vær beskrivende snarere end vurderende
  5. Efterlad den anden med et valg
5 tips til at modtage feedback
  1. Lyt til feedbacken i stedet for at forsvare dig imod den
  2. Vær klar over, hvad der bliver sagt
  3. Tjek hos andre i stedet for kun at lytte til en enkelt
  4. Bed om den feedback, du ønsker, men ikke får
  5. Beslut dig for, hvad du vil gøre med den feedback, du modtager