Er I et godt match?

GÅ EFTER DET BEDSTE MATCH

Før et praktikforløb kan blive en succes for begge parter, er det vigtigt at skabe en fælles forståelse. Derfor er forventningsafstemning et vigtigt værktøj. På den måde kan misforståelser og tvivl også forebygges.

En god forventningsafstemning kan variere fra praktiksted til praktiksted. Det vigtigste er, at du er tydelig i din kommunikation. Hvad forventer du af eleven? Hvilke opgaver kan eleven forvente at få i løbet af praktiktiden? Spørg også ind til elevens forventninger, så du fra starten får et billede af, om I er et godt match.